Winkelmandje

Privacybeleid

Bij GeneHealth leven we strikte regels na met betrekking tot het opslaan en bewaren van zowel biologisch materiaal (het DNA-buisje) als persoonsgegevens van klanten, zoals volgt:

  • Persoonsgegevens en het laboratoriuminformatiesysteem zijn strikt gescheiden. Dit betekent dat het laboratorium niet weet van wie het DNA-materiaal afkomstig is.

  • Het laboratorium zal, ondanks dat het niet weet van wie het DNA-materiaal is, het materiaal 30 dagen na analyse vernietigen.

  • GeneHealth zal uw NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats) 30 dagen na uitgifte van het rapport verwijderen uit onze database.

Let op: u dient uw rapport en PDF-documenten zorgvuldig op te slaan, want na 30 dagen kunnen wij uw gegevens niet meer inzien. We gebruiken ook geen apps met codes, aangezien de ervaring leert dat deze apps kwetsbaar zijn voor hacking. We proberen zoveel mogelijk informatie op onze website te plaatsen om uw vragen te beantwoorden, maar u kunt altijd informatie inwinnen via info@genehealth.com.

Aansprakelijkheid en Privacyreglement

Door gebruik te maken van de diensten van GeneHealth, aanvaardt de gebruiker de volgende bepalingen en voorwaarden:

Geheimhouding/Beheer: We volgen strikte interne richtlijnen bij het beheer van persoons- en medische gegevens met als doel uw privacy te waarborgen. Na registratie van uw aanvraag worden de persoonsgegevens losgekoppeld van de medische gegevens, inclusief het verstrekte DNA-materiaal. Aan deze gegevens wordt een barcode of een QR-code toegekend. Verdere verwerking van de aanvraag vindt plaats aan de hand van deze code. Zodra het resultaat bekend en goedgekeurd is, wordt dit resultaat weer gekoppeld aan de NAW-gegevens om de gebruiker het resultaat en eventuele andere documenten toe te kunnen sturen.

Informatieverstrekking aan Derden: Informatie wordt alleen aan derden verstrekt in de volgende gevallen:

  • Aan toezichthoudende instanties en overheidsorganen, voor zover GeneHealth hiertoe wettelijk verplicht is.
  • In juridische of geschillenprocedures wanneer de rechten of belangen van GeneHealth in het geding zijn.

Transport/Verzending: Na ontvangst van uw aanvraag wordt een unieke barcode (of indien nodig, een QR-code) toegewezen voor verdere afhandeling van de aanvraag. Alle privacygevoelige informatie is dankzij deze barcode "onzichtbaar". Alleen GeneHealth kan de unieke barcode koppelen aan de persoonlijke NAW-gegevens om verzending van de testresultaten mogelijk te maken. Vier weken na verzending worden deze gegevens verwijderd.

Meldplicht Incidenten: Hoewel we ons uiterste best doen om alles goed te laten verlopen, kan nooit volledig worden uitgesloten dat er verlies, misbruik of wijziging van gegevens zal plaatsvinden. Dergelijke incidenten zullen direct aan de bevoegde instanties worden gemeld.

Aansprakelijkheid: GeneHealth aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de interpretatie van de testresultaten. De testresultaten zijn uitsluitend gebaseerd op het door de aanvrager aangeleverde DNA-materiaal en de overige door de aanvrager verstrekte gegevens.